Nedjelja, travanj 18, 2021

Ostali tekstovi

O žalosti

O žalosti

26. travnja 2017.
Dobro, brzo i jeftino

Dobro, brzo i jeftino

21. veljače 2018.
STRAH OD GLUPOSTI

STRAH OD GLUPOSTI

22. siječnja 2021.
O intelektualnom maheru

O intelektualnom maheru

22. svibnja 2017.
O zavisti

O zavisti

19. listopada 2019.
MALE OPASNE IZJAVE O LJUBAVI, MIRU I PRIJATELJSTVU…
O bespomoćnosti

O bespomoćnosti

5. kolovoza 2019.

JUDA

20. veljače 2018.