O rukama

Kakav bi svijet i naš život bio kada bi samo na jedan dan ili jedan minut ljudske ruke odlučile da taj dan neće razoriti, ubiti, oteti, opljačkati, ukrasti, razoriti? Kada bi jedan minut sve ljudske ruke odlučile da će nekoga zagrliti, dodirnuti nježnošću i blizinom, izliječiti dodirom? Taj jedan minut mnoštva ljudskih ruku koje se jedne prema drugima otvaraju da pruže dobrotu i sigurnost promijenio bi svijet do neprepoznatljivosti i učinio ga dobrim za sve nas.

Pavel Florensky o imenu

Nekomu reći svoje ime znači skinuti veo tajnovitosti i skrivenosti sa sebe. Ime je početak našeg razotkrivanja pred drugim čovjekom. Ljudi koji jedni druge duboko ljube i vole, piše Florensky, jedno drugo zovu uvijek i samo imenom jer na taj način jedno drugom daruju sebe i dopuštaju da kroz ime skrivena tajna njihovog postojanja bude postupno otkrivena onomu koji je vaše ime izgovorio.

KAKO SEBE MOTIVIRATI NA DOBRE PROMJENE?

U nekim naprednim zapadnim društvima više uopće ne možete kupiti cigarete a da to sve skupa liči na neku normalnu brendiranu kutiju cigareta. Ne, sve je omotano u najrazličitije boleščurine, trule organe i ostale medicinske gadosti. A onda iznenađenje, istraživanja pokazuju kako se većina pušača uopće ne osvrće na sve to, a neki zbog toga čak postanu još uvjereniji i okorjeliji pušaći. Pitanje je zašto?

O VREMENIMA I NAVADAMA

Vrijeme bi uvijek trebalo trošiti na onaj način koji u nama potiče pozitivno uzbuđenje dok promatramo druge. Kao dobar uzor i predložak mogu poslužiti literatura i film. Tko najviše uživa u odvažnim herojskim pothvatima, krajnje mu je vrijeme da i sam unese nešto avanturističkog duha u svoj život. S druge strane, oni malobrojni koji uživaju u asinkronim i anarativnim artističkim dramama – njihovo je u životu, bit će, da miruju i proniču u tajne postojanja.

O riječi

Ne moći izgovoriti riječ velika je tragedija za čovjeka. Ne moći ni jednom riječju izreći bogatstvo vlastite mašte, boju svoga straha, miris svojih očekivanja. Čovjek bi prestao biti čovjekom kada ne bi mogao izgovoriti riječ. Svijet bi prestao biti svijet kada čovjek ne bi mogao o njemu govoriti. Svemir bi bio bezlična praznina kada čovjek ne bi mogao o svemiru govoriti i pisati riječima.