Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Ljudi općenito na sve zakone i zapovijedi gledaju negativistički, kao na zabrane, a na kraju se onda nerijetko ispostavi ono kako je „zabranjeno voće najslađe“. Tome naprotiv, na zakone bi puno bolje bilo gledati pozitivno i afirmativno, kao na dopuštenje da budemo dobri i pošteni.

Kad vas policajac zaustavi zbog prekoračenje brzine, upozorit će vas na dva načina. Ili će vam reći da je zabranjeno voziti iznad dopuštene brzine recimo 50 ili 60 km/h ili će vam reći kako je dopušteno voziti do 50 ili 60 km/h. Naše shvaćanje zakona, pravila, uredbi, dekreta je dominantno negativno. Zakoni pravila, uredbe i dekreti su tu da zabranjuju i ograničavaju. Od takvog shvaćanja nisu izuzete ni Božje zapovijedi, njih deset. Kao mali podsjetnik za one koji su zaboravili ili jednostavno nisu čuli, ovo je tih deset zapovijedi koje izgledaju kao zabrane:

1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene! 2. Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud! 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji! 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji! 5. Ne ubij! 6. Ne sagriješi bludno! 7. Ne ukradi! 8. Ne reci lažna svjedočanstva! 9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga! 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!

Evo kako bi deset zapovijedi zvučalo kao dopuštenja:

  1. Dopuštam ti da me poštuješ, slaviš, hvališ i moliš kao svoga Boga, kao svoga Spasitelja!
  2. Dopuštam ti da se mojim Imenom blagoslivljaš, da mojim Imenom blagoslivljaš, da moje Ime hvališ, dopuštam ti da imaš strahopoštovanja pred mojim Imenom i dopuštam ti da moje Ime ne vrijeđaš!
  3. Dopuštam ti da nedjeljom moliš, hvališ, ispovijedaš, slaviš i primaš sakramente i dopuštam ti da se odmoriš od svojih obveza da bi vrijeme posvetimo Meni. Dopuštam ti to i jedan sat vremena nedjeljom, ali ti dopuštam svaki dan i u svako vrijeme!
  4. Dopuštam di da poštuješ svoje roditelje i da im budeš zahvalan, dopuštam se da se brineš o njima kad ostare, dopuštam ti da budeš s njima kad su sami, dopuštam da ti žališ za njima kada umru i da ih dostojno pokopaš i dopuštam ti da se nadaš da ćeš se s njima susresti u vječnosti!
  5. Dopuštam ti da poštuješ život od njegovog začeća do njegovog prirodnog završetka!
  6. Dopuštam ti da živiš čistoću bračnu, predbračnu i svaku drugu čistoću tijela i duše!
  7. Dopuštam ti da daruješ i poklanjaš i dopuštam ti da ne uzimaš tuđe!
  8. Dopuštam ti da govoriš istinu!
  9. Dopuštam ti da budeš vjeran prije braka i u braku svome mužu i svojoj ženi!
  10. Dopuštam ti da poštuješ i cijeniš pravedno i pošteno stečenu i zarađenu tuđu imovinu od njegove plaće do njegove kuće i auta i svega što je poštenim radom stekao za sebe i svoju obitelj!

Božje zapovijedi nisu zabrane. Božje zapovijedi su dopuštenja da budemo dobri.

U Sarajevu, 2. 9. 2018.

O. J.

Tags: , , , ,
Oliver Jurišić

0 Comments

Leave a Comment