Nedjelja, listopad 24, 2021

Ostali tekstovi

O pitanju

O pitanju

5. lipnja 2020.
KOLIKO TREBA DRŽATI DO TUĐEG MIŠLJENJA?
O traganju

O traganju

4. rujna 2020.
Plaća ili honorar?

Plaća ili honorar?

3. svibnja 2019.

Jesmo li normalni!?

19. studenoga 2012.
KOLIKO ODLUKA DONOSIMO U DANU?
O zaboravu

O zaboravu

11. svibnja 2017.
SIMBOLIČNO ZNAČENJE OČIJU